My blog goes secure

Thanks to Buypass  for secure my website!


Why use Buypass and not an cheap company? Buypass is 100% norwegian and then also under Norwegian law. NSM recommend all norweigan companies to only use certificate from trusted World wide CAs.

NSM (NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET)

På bakgrunn av dette anbefaler NSM at for norske systemer tilkoblet Internett, benyttes det digitale sertifikater utstedt av sertifikatutstedere som, i tillegg til å være internasjonalt anerkjent og forhåndsinstallert i de fleste systemer og enheter, også er underlagt norsk lovgivning. Til nå er det bare Buypass som tilbyr sertifikater utstedt av en PKI hvor hele sertifikatkjeden er i Norge og dermed underlagt norsk lov. NSM anbefaler derfor Buypass’ TLS-sertifikater.

For more information see Buypass homepage.

Leave a Reply